DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
ภาษี ณ ที่จ่าย
 
quote กรณีลูกค้าต้องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย quote
 

กรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ ค่าบริการเฉพาะเว็บโฮสติ้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชำระเงิน

- สำหรับนิติบุคคลและคณะบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

 
ขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 

1. เลือกบริการที่ต้องการ เพื่อขอใบเสนอราคา หรือทำรายการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์
2. หลังจากนั้นจะได้รับใบแจ้งการสั่งซื้อ (Invoice No) ทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อไว้ ให้แจ้งเลขที่ Invoice มาทาง Email ของเรา เพื่อแจ้งความประสงค์ หักภาษี ณ ที่จ่าย
3. ทางเราจะส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ให้ชำระเงิน (สำหรับกรณี หัก ณ ที่จ่าย)
4. ชำระเงิน และแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านช่องทางที่กำหนด
5. ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ทางไปรษณีย์ (โดยไม่คิดค่าจัดส่งเอกสาร) หากให้ออกให้ใหม่ คิดครั้งละ 30 บาท/ครั้ง

 
ข้อตกลงการหักภาษ๊
 

1. บริการของเรา จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้เฉพาะ ค่าเว็บโฮสติ้ง เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการจดโดเมน หรือ บริการอื่นๆ
2. ผู้ใช้บริการเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ชำระเงินมา ให้ส่งเอกสาร รับรองการหัก ณ ที่จ่าย มาให้ผู้บริการทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน โดยจะต้องส่งให้ผู้บริการ 2 ฉบับ
    ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
    ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช่เก็บเป็นหลักฐาน)
    หมายเหตุ : ทางผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลสำหรับออกใบรับรองให้ทาง Email
3. ผู้ให้บริการจะส่ง ใบเสร็จรับเงิน กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการ แล้วเท่านั้น
4. หากครบกำหนด 7 วัน หลังจากชำระเงิน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระเงินแบบทั่วไป
5. กรณี ขอยกเลิกการ หัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนส่วนต่างของบริการปกติ มายังผู้ให้บริการ และยกเลิกการหัก ณ ที่จ่าย จากรายการดังกล่าว
6. ผู้ให้บริการจะได้รับเรื่องการหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ และได้ชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว
7. หากลูกค้าเกิดความเสียหายจากการระงับบริการดังกล่าว ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา เนื่องจากลูกค้าผิดข้อตกลงก่อน และจะเปิดใช้งานให้ทันทีหลังได้รับใบเสร็จ

กรณีสั่งซื้อผ่านแบบหน้าเว็บไซต์
 

1. เลือกบริการที่ต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์ และสั่งซื้อผ่าน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
2. รับรายละเอียดการสั่งซื้อ (ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดยระบบจะส่งมายัง Email ที่ลงทะเบียนไว้ ในหัวข้อ "สั่งซื้อบริการจาก ดอทรีจิส ดอท คอม" (หากไม่ได้รับ Email ใน Inbox กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรืออาจกรอกชื่อ Email ผิด กรุณาแจ้ง support@dotregis.com หรือสั่งซื้อเข้ามาใหม่)
3. กรุณาตรวจสอบใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน
4. รอรับใบแจ้งชำระเงินใหม่ ก่อนชำระเงิน (หากชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้วถือว่าได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อแล้ว)
5. ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผ่านช่องทางที่สะดวก (ช่องทางการชำระเงิน)
6. แจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บ (แจ้งผ่านแบบฟอร์ม) หรือทาง Email
7. รอรับรายละเอียดการใช้งาน ผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนแจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
8. ลูกค้าต้องจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ "การหักภาษี ณ ที่จ่าย" โดยระบุรายละเอียดตามรายละเอียดที่ทางเราจัดส่งไป
9. ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงิน ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วเท่านั้น

 
กรณีสั่งซื้อผ่าน Email
 

1. แจ้งบริการทีต้องการ เพื่อให้ทางเราออกใบเสนอราคา 2. รอรับใบแจ้งชำระเงินใหม่ ก่อนชำระเงิน (หากชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้วถือว่าได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อแล้ว)
3. ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผ่านช่องทางที่สะดวก (ช่องทางการชำระเงิน)
4. แจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บ (แจ้งผ่านแบบฟอร์ม) หรือทาง Email
5. รอรับรายละเอียดการใช้งาน ผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนแจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
6. ลูกค้าต้องจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ "การหักภาษี ณ ที่จ่าย" โดยระบุรายละเอียดตามรายละเอียดที่ทางเราจัดส่งไป
7. ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงิน ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วเท่านั้น

 
หมายเหตุ
 

- การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คิดเพิ่มเติมจากยอดค่าบริการครั้งละ 30 บาท (จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน)
- Email สำหรับติดต่อ support@dotregis.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ support@dotregis.com หรือ โทรสอบถาม 091-750-2579
 
 


  Home Support Term of Service