DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
Terms of Services

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดอทรีจิส ดอท คอม (DotRegis.com)

กฏระเบียบ ข้อบังคับ (กรุณาอ่านให้ละเอียดเพราะจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น) เพราะทุกการสั่งซื้อย่อมให้ยืนยันยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

(ปรับปรุงล่าสุด 1/1/2556)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโดเมน
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้อีเมล์ Email
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขและข้อตกลงในการต่ออายุบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงการยกเลิกบริการ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบููรณ์)
การให้บริการลูกค้า


      DotRegis.com คือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name) จำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าในแต่ละราย ให้ได้รับบริการ อย่างดีที่สุด คุ้มค่าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับคุณภาพจากเรา และเราในฐานะผู้บริการ ยินดีต้อนรับผู้สมัคร ใช้บริการทุกท่าน และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เราขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามกฏข้อตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน

      จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่างอันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ในทุกกรณี โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ บริการของเรา ไปในทางที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ หากทางเราตรวจสอบพบ มีผู้ร้องเรียน รายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ หรืออาจคืนเงินค่าบริการตามวันคงเหลือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยการคืนเงิน หรือไม่คืนเงินค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสมัครใช้บริการทุกครั้ง ทางเราได้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขโดยได้ศึกษาเงื่อนไขอย่างดีแล้วครบทุกข้อ ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ไม่ทราบเงื่อนไขการใช้บริการ หรือไม่ทราบว่ามีข้อห้ามต่างๆ หรือไม่ได้อ่านให้ครบ รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับเว็บไซต์ DotRegis.com (ดอทรีจิส ดอท คอม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในที่นี้จะเรียก DotRegis.com ว่า "เรา" หรือ "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้บริการ"ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสัญญาการใช้บริการกับเรา ด้วยเราต้องการสร้างขอขเขตการทำงาน และให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขต่อไปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่อ่านให้จบ หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยครบถ้วน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้ ล้วนแล้วเป็นกฏข้อตกลงการใช้งาน ที่ผุ้ให้บริการโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติใช้งานกันโดยทั่วไป ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนสมัครใช้บริการ เพราะหากทำความผิดขึ้นมาแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ กฏข้อตกลงการใช้งาน หลักๆ ก็คือการห้ามทำเว็บผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่ทำงานหนักทุกประเภท

โปรดทราบ!
      ทางเราไม่สามารถทราบได้แต่ต้นว่าเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการมาแล้วนั้น จะกระทำผิดกฏฯ หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้ใช้บริการไปก่อน และหากตรวจสอบพบเจอภายหลัง หากไม่ได้ทำผิดร้านแรง เช่น ทำเว็บผิดกฏหมายฯ ทางเราจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลของเว็บตามเวลาอันเหมาะสม หากไม่แก้ไขก็จะระงับบริการไว้ต่อไป เนื่องจากเราจะไม่มีการเข้าไปยัง Account ของผู้ใช้บริการเพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์หากตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไว้ก่อน

      การกระทำผิดทุกประเภท มีทั้งแบบหนักและเบาขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้งาน ชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าจะกระทำการผิดกฏฯ จึงไม่ระงับ และผู้ใช้ย่อมศึกษาข้อตกลงนี้แล้ว จากระบบสั่งซื้อไม่สามาถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบโฮสติ้งของดอทรีจิส ไม่รับเว็บไซต์ประเภทผิดกฏหมายฯ ทุกชนิด, ไม่รับเว็บไซต์ประเภทหมื่นประมาทฯ, และผิดข้อตกลงการใช้งาน

 

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้ครบถ้วนทุกข้อข้างต้นอย่างละเอียด เพื่อรับทราบกฏข้อตกลง ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงที่ลงนี้ กฏและระเบียบและนโยบายรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในบริการของเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ครั้งแรก

ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและสอบทานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นประจำรวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ

 

เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค

บริการของดอทรีจิส (Dotregis.com) ควรจะใช้งานได้ตามที่โฆษณาไว้ หากไม่เป็นไปตามการโฆษณา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ทาง ผู้ให้บริการ ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางทีมงานจะคอยให้บริการตอบทุกคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกับบริการทาง Email และทางโทรศัพท์เท่ีานั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการส่งคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำๆ หลายครั้ง จะถือว่า Spamming มายัง www.dotregis.com ซึ่งเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือที่ทาง ผู้ให้บริการ กำหนดไว้มีดังนี้

1.เงื่อนไขการให้บริการทั่วไป

 1. - ระบบ DirectAdmin ไม่สามารถรวม Account ของแต่ละ Username เข้าด้วยกันได้
 2. - ผู้ใช้บริการต้อง Backup ข้อมูลเว็บไซต์ของตนเองไว้ 1 ชุดเสมอ (สำรองไว้กรณีผู้ให้บริการ Backup ผิดพลาด)

 

2.เงื่อนไขการให้บริการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่นมายังเรา

 1. - ผู้ให้บริการยินดีย้ายข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ข้อมูลผิดพลาด ย้ายมามีปัญหาในทุกกรณี เราจะย้ายข้อมูลด้วยการ backup ข้อมูลเดิมออกมา ยังเครื่องของเรา จะไม่มีการลบข้อมูลเดิมที่โฮสติ้งเดิมของผู้ใช้บริการ เมื่อย้ายสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบเว็บของผู้ใช้บริการเองว่าสมบูรณ์ถูกต้องตามเดิมหรือไม่
 2. - ตอนเปิดบริการใหม่ ทางเราให้บริการย้ายข้อมูลฟรี 1 ครั้งเท่านั้น
 3. - ระบบจัดการของเราเป็น DirectAdmin (DA) ไม่สามารถรวม Account ของแต่ละ username เข้าด้วยกันได้
 4. - กรณีย้ายข้อมูลที่ชื่อ username ต่างกัน ทางเราจะไม่มีบริการย้ายข้อมูลให้ฟรี แต่จะมีค่าบริการตามขนาดข้อมูลและการแก้ไข config เว็บ
 5. - ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายเดิมมายังเราฟรี ตอนเปิดใช้บริการครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
 6. - หากต้องการให้ย้ายข้อมูลครั้งถัดไป ทางเราแจ้งค่าบริการช่วยเหลือตามปริมาณข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 7. - โดยผู้ใช้บริการต้องมีรหัสจัดการโฮสติ้งจากผู้ให้บริการรายเดิมเท่านั้น เพราะหากไม่มีต้องติดต่อขอจากผู้ให้บริการรายเดิมก่อน เพราะเราจำเป็นต้องใช้สำหรับย้ายข้อมูลเว็บ ซึ่งปกติแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับจากผู้ให้บริการในการเปิดบัญชีครั้งแรกเสมอ
 8. - ก่อนส่งมอบรหัสจัดการใด ผู้ใช้บริการต้องมั่นใจว่าเว็บที่จะให้ย้ายนั้นถูกต้อง และสำรองข้อมูลไว้แล้ว 1 ชุดเสมอ
 9. - เมื่อทางเราย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทันที และแจ้งไปยังผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อยกเลิกบัญชีใช้งาน
 10. - ผู้ให้บริการจะทำการย้ายข้อมูลผ่าน Control Panel โดยสั่ง Backup จากผู้ให้บริการเดิม และมา Restore ที่เรา โดยลูกค้าต้องเตรียม User และ Password เพื่อ Login เข้าระบบ DirectAdmin ของผู้ให้บริการรายเดิม
 11. - ผู้ให้บริการจะทำการย้ายข้อมูลให้เฉพาะไฟล์เท่านั้น ไม่รวมถึง Email ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ปริ้น หรือดาวน์โหลดข้อมูลมาไว้ที่เครื่อง
 12. - การปรับค่าต่างๆ เช่น Config, เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเองเพราะผู้ให้บริการอาจไม่ทราบ โครงสร้างของเว็บไซต์เดิมของผู้ใช้บริการ และอาจทำให้ไม่ตรงตามต้นฉบับ แต่ทางผู้ให้บริการจะช่วยตั้งค่าพื้นฐานที่ทางผู้ให้บริการทราบให้ แต่หากไม่่ถูกต้องผู้ใช้บริการต้องติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบสคริปเหล่านั้นเอง
 13. - ในการย้ายข้อมูลมานั้น ทางเราจะยุ่งกับไฟล์ต้นฉบับในโฮสติ้งเดิมของผู้ใช้บริการ (จะไม่มีการลบข้อมูลใดๆ) ซึ่งหากทางผู้ให้บริการย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหากไม่สามารถรันได้
  หรือไม่เป็นที่พอใจ ผู้ใช้บริการสามารถไม่รับบริการจากเราได้ โดยทางเราจะคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (หักค่าใช้จ่ายค่าโดเมนฯ เพราะโดเมนไม่สามารถคืนได้)

 

3.เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือ Support แต่ละโดเร็จรูป (CMS)

 1. โดเมนหลักของแต่ละแพ็คเกจ ทางเราให้บริการ support ในส่วนของการย้ายข้อมูลจากที่อื่นมาที่นี่ฟรี
  Package โดเมนหลัก โดเมนที่ 2ของแพ็คเกจ
  ย้ายข้อมูลจากที่อื่นมาที่ีนี่ ฟรี ฟรี
  ย้ายข้อมูลจาก user ภายใน แยกออกจากกัน ฟรี ฟรี
  อัพโหลดข้อมูลจากไฟล์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งทาง email , ftp ฟรี **
  ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เช่น wordpress, joomla ฟรี **
  เพิ่มโดเมนเข้าโฮสติ้ง ฟรี 100
  การ support ฟรี **

* กรณีที่เป็นโดเมนที่ 2 ขึ้นไป แล้วไม่ได้เสียค่าบริการ supprot หากโดเมนถูกตรวจสอบพบว่า กำลัง SPAM หรือม่ไวรัส จะระงับทันที โดยไม่แจ้ง แต่หากมีการ support จะแจ้งให้ทราบก่อนและจะยังไม่ระงับทันที

** เสียเพิ่มโดเมนละ 100 บาท / โดเมน

จำนวนที่เกินคิดต่อรอบปี การเช่าโฮสติ้งที่นี่ (หากติดตั้งเล็กๆ น้อยๆ ไม่คิดค่าบริการ แต่หากติดตั้งแล้วลบ แล้วลงใหม่ ลงตัวเดิม เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ขอคิดตามเรทที่ตั้งเอาไว้

* หน่วยเป็นครั้งละ หมายถึง ลงสคริปละ / เว็บละ ไม่ใช่ 1 เว็บ แล้วลงหลาย subdomain แล้วนับรวมกัน 1 ครั้ง แต่หากให้ลง หลายเว็บ หรือ subdomain ก็นับแยกกัน

 

จำนวนที่บริการติดตั้งฟรี รวมถึงการให้ทางเรา อัพโหลดข้อมูลไฟล์ของเว็บไซต์, Template, Plugin, Module โดยจะพิจารณาจากแพ็คเกจที่ใช้งานเดิมเป็นหลัก ความเหมาะสมและความถี่ถ้วนในการเปลี่ยนแปลง

(ซึ่งการติดตั้งหรืออัพโหลดไฟล์ต่างๆ ท่านสามารถติดตั้งได้เองไม่จำกัดจำนวน)

 

การติดตั้ง ต้องแจ้งข้อมูลสำหรับสคริปให้ชัดเจน เช่น เวอร์ชั่น, ภาษา, ติดตั้งที่ root ใด เช่น www.yourdomain.com/ board.yourdomain.com ซึ่งหากต้องการให้ติดตั้ง Theme/Template ท่านต้องเลือกมาให้ตรงกับเวอร์ชั่น

หากให้ทางเราเลือกให้ เราจะส่ง ลิงค์ที่เกี่ยวข้องให้ท่านเลือก และแจ้งให้ทางเราติดตั้ง การเปลี่ยน Template ไม่รวมถึงการออกแบบ, Modify,ใส่ข้อมูล, โปรโมทเว็บ หากต้องการกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติม

 

หากให้ทางเราอัพโหลดให้คุณต้องมีข้อมูลหรือไฟล์พร้อมใช้งานโดยจะต้องส่งไฟล์ต้องพร้อมใช้งานไม่ต้องจัดเรียงข้อมูลใหม่ บีบอัดไฟล์ด้วยนามสกุล .zip หรือ .rar จัดส่งมายังอีเมล์หรืออัพโหลดขึ้นบนโฮสต์ หากเป็นไฟล์ที่จำลองบนเครื่อง เช่น appserv ต้องอับโหลดทั้งไฟล์ข้อมูลและฐานข้อมูล (ถ้ามี)

 

การย้ายข้อมูลต่างๆ ทางเราจะอัพโหลดข้อมูลและตั้งค่าตามมาตรฐานใ้ห้การ config module ต่างๆ เป็นหน้าที่ของท่านเองเพราะทางเราไม่ได้เป็นผู้พัฒนาสคริปนั้นๆ เว้นแต่ให้ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องให้ได้

ระยะเวลาในการติดตั้งต่างๆ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าต่อครั้ง จะเสร็จภายในกี่นาที แต่จะดำเนินการให้ทันที ตามลำดับคิวงานที่แ้จ้งเข้ามาไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากรับทราบความประสงค์จากลูกค้าแล้ว

ทั้งนี้การติดตั้งไม่รวมถึงการเลือกธีมให้, ใส่เนื้อหา, ใส่รูปภาพ, ตกแต่ง, ใส่บริการ Google (Google Webmaster, Google Analytics) ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการติดตั้งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลโดเมนหรือเว็บไซต์ (ท่านสามารถขอคำแนะนำจากเราได้)

ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องระบุเวอร์ชั่นที่ต้องการให้ชัดเจน หากไม่ระบุมา ทางเราจะติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ซึ่งอาจไม่รองรับภาษาไทย

หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ หรือต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น เช่น
     - การอัพเดตเวอร์ชั่น, Module, Template, Plugin ของเว็บสำเร็จรูป (SMF, phpBB, Joomla ฯ)
     - การอัพโหลดไฟล์ต่างๅ
     - การแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์
     - การจัดการบริการของ Google ทั้งหมด (Google Webmaster, Google Adwords, Google Adsense, Google Analytics)

การปรับปรุงต่างๆ เหล่านี้ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้ให้บริการต้องดำเนินการแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) ประจำเว็บผู้ใช้บริการเอง (โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เองจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาบริการเหล่านั้น)
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถามต่างๆเหล่านี้

อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการทำได้เพียงให้คำแนะนำให้ผู้ใช้บริการดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บนั้นๆ

4.ปรึกษา CMS, Software

ในการใช้งาน Software ต่างๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาการใช้งานด้วยตนเองจากเว็บผู้พัฒนา

ผู้ให้บริการ ไม่ได้มีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้าน Software ทุกชนิด ที่ทางผู้ใช้บริการนำมาใช้งาน ดังนั้นหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Software
ไม่สามารถใช้งานได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการเองที่ต้องตรวจสอบการเขียนว่ามีปัญหาที่ใด อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการสามารถช่วยเหลือได้ ทางผู้ให้บริการยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ หรืออาจจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ในบางเหตุการณ์ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าว่าจำนวนเท่าใด ซึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ขอรับบริการก็ได้

ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้พัฒนา "Software" ขึ้นเองทั้งหมด การให้ความช่วยเหลือสำหรับ Software ที่ติดมากับ Direct Admin Control Panel เช่น Webalizer, Analog, Horde, SqWebmail, Squirral Mail, Joomla, WordPress, SMF, phpBB, OSCommerce, Maxsite, Opencart, Prestashop และ Software อื่นๆ ที่ติดมากับ Control Panel ทาง ผู้ให้บริการ ทำได้เพียงแก้ไขปัญหา ให้สามารถใช้งานได้

Software ที่เป็น OpenSource เช่น Joomla, Mambo, WordPress ฯ ที่ทางผู้ให้บริการติดตั้งไว้ใน Control Panel อาจเป็นเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นผู้ใช้บริการควร Upgrade ให้ใหม่เสมอ เพื่อป้องกันรูรั่วของ Software เหล่านั้น ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่สามารถทำได้เอง ทางผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือ แนะนำวิธีการโดยส่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการดำเนินการ

5.1ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ ในกรณีที่เป็นลูกค้า เว็บโฮสติ้งทุกแพ็คเกจ ยกเว้น Free Hosting, Free Trial ซึ่งขอบเขตการให้ความช่วยเหลือต้องเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง และทางเราจะดำเนินการติดตั้งให้หรือแนวทางครั้งต่อไปทางอีเมล์เท่านั้น

- การอัพโหลดขึ้นบนโฮสต์, การติดตั้งเว็บสำเร็จรูป ซึ่งการ config ระบบที่ไม่ใช่ระบบทั่วไป คุณต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเองเสมอ เพราะบางระบบทางเราไม่ได้เป็นพัฒนาซอร์ฟแวร์นั้นๆ จึงทำให้อาจไม่ทราบกระบวนการทำงานของระบบนั้นๆ

- การแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูป (ไม่รวมถึงการจัดทำคู่มือหรือวิธีใช้งาน ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้เองจากเว็บผู้พัฒนาซอร์ฟแวร์นั้นๆ

- การแก้ไขให้เว็บดำเนินการใช้งานได้ตามปกติ เช่น Server ล่ม, ติดไวรัส ฯลฯ ซึ่งแต่กรณีทางเราจะตรวจสอบจากระบบว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่


  Home Support Term of Service