DotRegis.com จดโดเมน/โดเมนภาษาไทย .com 320 ฿ ย้ายโดเมน .com 299 ฿ "ราคาที่นี่..สุทธิแล้ว" ที่นี่..รับจดโดเมนถูกที่สุดในไทย มีให้เลือกกว่า 200 ดอท ทั่วโลก
สั่งซื้อหน้าเว็บไม่ได้ สั่งซื้อผ่านที่นี่   สั่งซื้อไม่ได้/จดจำนวนมากขอส่วนลดพิเศษ ติดต่อ info@oidac.com
บริการค้นหาโดเมนราคาถูก โดเมนภาษาไทย

จดโดเมนถูกที่สุดในประเทศไทย เพียง 280 บาท

DotRegis.com วิธีการสั่งซื้อบริการ | การชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ขอใบเสนอราคา | โปรโมชั่นพิเศษ! |ติดต่อเรา
บริการรับ จดโดเมนใหม่, ต่ออายุ Domainเดิม, ย้ายโดเมน Domain มาที่นี่ ,Web Hosting
สั่งซื้อบริการผ่าน: สั่งซื้อ Online สอบถามข้อมูล: ติดต่อเรา Email : info@oidac.com ตลอด 24 ชั่วโมง 
Domain Register
Terms of Services

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดอทรีจิส ดอท คอม (DotRegis.com)

กฏระเบียบ ข้อบังคับ (กรุณาอ่านให้ละเอียดเพราะจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น) เพราะทุกการสั่งซื้อย่อมให้ยืนยันยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

(ปรับปรุงล่าสุด 1/1/2556)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโดเมน
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้อีเมล์ Email
เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน
ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขและข้อตกลงในการต่ออายุบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงการยกเลิกบริการ
เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือด้านทางเทคนิค
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบููรณ์)
การให้บริการลูกค้า


      DotRegis.com คือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name) จำเป็นต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าในแต่ละราย ให้ได้รับบริการ อย่างดีที่สุด คุ้มค่าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับคุณภาพจากเรา และเราในฐานะผู้บริการ ยินดีต้อนรับผู้สมัคร ใช้บริการทุกท่าน และขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เราขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามกฏข้อตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน

      จึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการให้บริการ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการบางราย ที่อาจกระทำการบางอย่างอันเกิดปัญหาต่อระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ในทุกกรณี โดยรวมแล้วผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ บริการของเรา ไปในทางที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ หากทางเราตรวจสอบพบ มีผู้ร้องเรียน รายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าบริการให้ หรืออาจคืนเงินค่าบริการตามวันคงเหลือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยการคืนเงิน หรือไม่คืนเงินค่าบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งในการสมัครใช้บริการทุกครั้ง ทางเราได้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขโดยได้ศึกษาเงื่อนไขอย่างดีแล้วครบทุกข้อ ไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า ไม่ทราบเงื่อนไขการใช้บริการ หรือไม่ทราบว่ามีข้อห้ามต่างๆ หรือไม่ได้อ่านให้ครบ รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกับเว็บไซต์ DotRegis.com (ดอทรีจิส ดอท คอม) เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในที่นี้จะเรียก DotRegis.com ว่า "เรา" หรือ "ผู้ให้บริการ" กับ ผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้บริการ"ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นสัญญาการใช้บริการกับเรา ด้วยเราต้องการสร้างขอขเขตการทำงาน และให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าเงื่อนไขต่อไปนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ทำให้ผู้ใช้บริการอาจไม่อ่านให้จบ หรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลเหล่านี้โดยครบถ้วน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าต่อไปนี้ ล้วนแล้วเป็นกฏข้อตกลงการใช้งาน ที่ผุ้ให้บริการโดยทั่วไปยึดถือปฏิบัติใช้งานกันโดยทั่วไป ซึ่งทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ควรทำความเข้าใจให้รอบคอบก่อนสมัครใช้บริการ เพราะหากทำความผิดขึ้นมาแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ กฏข้อตกลงการใช้งาน หลักๆ ก็คือการห้ามทำเว็บผิดกฏหมายทุกชนิด เว็บที่ทำงานหนักทุกประเภท

โปรดทราบ!
      ทางเราไม่สามารถทราบได้แต่ต้นว่าเมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการมาแล้วนั้น จะกระทำผิดกฏฯ หรือไม่ จึงจำเป็นต้องให้ใช้บริการไปก่อน และหากตรวจสอบพบเจอภายหลัง หากไม่ได้ทำผิดร้านแรง เช่น ทำเว็บผิดกฏหมายฯ ทางเราจะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลของเว็บตามเวลาอันเหมาะสม หากไม่แก้ไขก็จะระงับบริการไว้ต่อไป เนื่องจากเราจะไม่มีการเข้าไปยัง Account ของผู้ใช้บริการเพื่อดูไฟล์ของเว็บไซต์หากตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนเข้ามาทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไว้ก่อน

      การกระทำผิดทุกประเภท มีทั้งแบบหนักและเบาขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้งาน ชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าจะกระทำการผิดกฏฯ จึงไม่ระงับ และผู้ใช้ย่อมศึกษาข้อตกลงนี้แล้ว จากระบบสั่งซื้อไม่สามาถปฏิเสธได้ว่าไม่ทราบโฮสติ้งของดอทรีจิส ไม่รับเว็บไซต์ประเภทผิดกฏหมายฯ ทุกชนิด, ไม่รับเว็บไซต์ประเภทหมื่นประมาทฯ, และผิดข้อตกลงการใช้งาน

 

สำคัญ! โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการให้ครบถ้วนทุกข้อข้างต้นอย่างละเอียด เพื่อรับทราบกฏข้อตกลง ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงที่ลงนี้ กฏและระเบียบและนโยบายรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในบริการของเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ครั้งแรก

ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบและสอบทานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นประจำรวมถึงข้อแก้ไขต่างๆ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานโฮสติ้ง

ไม่รองรับเว็บไซต์เหล่านี้

-เว็บไซต์ที่แอบอ้างข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ (รวมถึงการทดลองใช้บริการโฮสติ้ง) กับผู้ให้บริการ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยแจ้งขอทราบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 1. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, แสดงข้อมูล, จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยหรือผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
 2. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการทำผิดต่อ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย
 3. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการบริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมาย, การพนัน, ผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อ
  ลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย รวมถึงเป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศและการทำผิดกฎหมายทุกชนิด
 4. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
 5. - เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์
 6. - เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการ ดาวน์โหลด, ฝากไฟล์, ฝากรูปภาพ, แลกเปลี่ยนไฟล์, Piratedม MP3, software, vdo, voice, clips music online, ISO, EXE, CD , DVD , Nero ที่ถูกต้องตามกฏหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
 7. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมายทุกประเภทซึ่งรวมไปถึงนามสกุลอื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ และการ ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 8. - เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
 9. - เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่น
 10. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) และแอบอ้างข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing) เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
 11. - เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งกระจายหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ
 12. - เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database , download , proxy , Free Hosting , Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Blog ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลดลง โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
 13. - ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้ใช้บริการที่ส่งผลเสียต่อ Server หรือใช้ทรัพยากรของ Server มากจนเกินไป
 14. - เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
 15. - เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN, Proxy, Camfrog, Peer to Peer BitTorrent
 16. - เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่นโดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
 17. - ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการสามารถให้ บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้ เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง -ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหา ที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น แต่จะ พยายามช่วยเหลือลูกค้าอย่างถึงที่สุด
 18. - บริการที่ทางผู้ให้บริการ นำเสนอเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้และมีค่าบริการที่เหมาะสม ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าประกัน ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากการใช้บริการ กับทาง ผู้ให้บริการ ได้ แม้ว่าบริการนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 19. - ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 20. - เว็บไซต์ที่ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ (SPAM E-Mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางผู้ให้บริการเห็นว่าเป็นการ ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ ในส่วนใดๆ เกินกว่าร้อยละสิบ ติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชี ของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ
 21. - เว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น -การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการรับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มีเพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
 22. - ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อ พรบ คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2550 หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 23. - ผู้ให้บริการขอจำกัด inodes จำกัดไว้ไม่เกิน 50000 ต่อบัญชีโฮสติ้ง
 24.   * inodes คืออะไร : inodes คือจำนวนไฟล์ที่อยู่ในบัญชีโฮสติ้งนั้นๆ เช่น ซึ่งจะรวมไฟล์ต่างๆ เช่น .jpg .html .php .css เป็นต้น
 25. ข้อจำกัด inodes ต่อบัญชี เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ Server ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Web Hosting โดยรวม

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้

หากทางผู้ให้บริการตรวจพบภายหลัง หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการ

 1. - เว็บไซต์ที่มีการใช้ Bandwidth เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงสิ้นเดือน และสามารถใช้งานต่อได้เมื่อขึ้นเดือนใหม่
 2. - เว็บไซต์ที่ถูก Spam หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้ การระงับในกรณีนี้ จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 3. - ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือ ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ให้บริการได้รับหนังสือจากองค์กรณ์ภาครัฐ แจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 4. - เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
 5. - ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลหรือใช้เอกสารข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
 6. - ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่า ผู้ให้บริการจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่ก็ตาม
 7. - ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยผิดชำระหนี้ตามตกลง โดยผู้ให้บริการได้แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าแล้ว
 8. - ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 9. - ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ
 10. - การใช้สคริปเว็บ หรือการกระทำการใด ๆ โดยที่มีการใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ทางเราต้องขอระงับการใช้งานทันที เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ จนกว่าผู้ใช้บริการจะแก้ไขปรับปรุง
 11. - ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราว ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ โดยค่าเสียหายนั้นสามารถเรียกได้เท่ากับจำนวนราคาค่าบริการโฮสติ้งที่ผู้ใช้บริการใช้ / 365 = จำนวนต่อวัน / จำนวนเฉลี่ยต่อชั่วโมง x ด้วยจำนวนชั่วโมงที่เสียหาย
 12. - กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้ ผู้ให้บริการทราบโดยเร็ว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อ/ข้อมูลที่ update แล้ว ติดต่อมาเท่านั้น ไม่รับการตรวจสอบจากอีเมล์ และโทรศัพท์ในทุกกรณี
 13. - ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากรหัสผ่านหลุดรั่ว ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในทุกๆกรณี
 14. - ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดี ให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 15. - ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้ บริการได้ 1 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้มีอำจาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการขอใช้บริการ ในนามของ ผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้ให้บริการทราบ
 16. - การ Update ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้ให้บริการทราบ
 17. - ผู้ให้บริการสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้
 18. - เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทาง ผู้ให้บริการ ตรวจพบว่ามี Web Hosting ใด ถูกใช้ทำ Phishing ทาง ผู้ให้บริการ จะแจ้งให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ Web Hosting นั้น ดำเนินการแก้ไข ผ่านทางอีเมล์ และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้ายังดำเนินการ แก้ไข ไม่แล้วเสร็จ ทาง ผู้ให้บริการ จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข
 19. - ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการสามารถ ให้ บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้ เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง -ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหา ที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น แต่จะ พยายามช่วยเหลือลูกค้าอย่างถึงที่สุด
 20. - อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการจัดให้กับผู้ ใช้ บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ ที่เป็นส่วน ประกอบดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 21. - ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ สูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่างผู้ให้บริการจะมีบริการ สำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการ จึงควรมีข้อมูล สำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ
  -ผู้ให้บริการ มีระบบ Backups ข้อมูลอย่างง่ายไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ใช้โดยสะดวก ดังนั้นผู้ใช้บริการจำต้องจัดเก็บข้อมูล โดยการดึงมาไว้มาไว้ที่เครื่องของตนเองเสมอ
 22. - กรณีใช้งาน ระบบจนผู้ให้บริการ ไม่สามารถให้บริการต่อได้ ผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการ ตามจํานวนวันคงเหลือ พร้อมทั้งหักค่าชําระเงิน 30 บาทเป็นค่าดําเนินการคืน หักด้วยค่าโดเมนในกรณ๊ใช้บริการที่แถมโดเมนฟรี

 

Open Source ต้องห้าม และห้ามลงโดยเด็ดขาด

บริการโฮสติ้งของเรา สามารถลงสคริปเหล่านี้ได้ แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการลง เนื่องจากสคริปดังกล่าว กินทรัพยากรโดยรวมสูง อาจส่งผลต่อผู้ใช้บริการรายอื่นได้ หากตรวจสอบพบจะทำการแจ้งเตือน เพื่อให้ลบไฟล์ออก

- ห้าม! ติดตั้ง Pligg, Discuz, EC Mall ทุกเวอร์ชั่น
- ห้าม! ติดตั้ง WordPress MU, WordPress 3+ ที่สร้างซับโดเมนหรือเพื่อทำเว็บปั่น
(อนุญาติให้ติดตั้ง WordPress, WordPress 3+ ที่ทำเว็บปกติทั่วไป)
- เว็บลงประกาศซื้อขายทั่วไป, เว็บ Directory, เว็บสมัคร หรือเว็บในลักษณะลงประกาศทุกชนิด
(รองรับ เว็บร้านค้า บริษัท ทั่วไป แต่เว็บซื้อขายในลักษณะสื่อกลางในการลงประกาศ ไม่รับครับ)
- เว็บประเภทตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ หรือ bot,ปลั๊กอินตั้งเวลาโพสต์
- เว็บไซต์สตรีมมิ่งต่างๆ ที่อัพโหลดไฟล์ในโฮสต์
- เว็บไซต์ที่ใช้เพื่อสำรองข้อมูลหรือตั้ง Backup อัตโนมัติ หรือฝากไฟล์ หรือแชร์ไฟล์ทุกชนิด ยกเว้นการใช้เว็บทั่วไป เป็นไปตาม อัตราการเข้าชมโดยธรรมชาติ
- เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ดาวน์โหลดโปรแกรม หนัง เพลง (ดูหนังออนไลน์, ฟังเพลงออนไลน์)
- ไม่รับเว็บไซต์ รวมถึงเว็บบอร์ด ประเภท เกมส์ , ฟุตบอล ผิดกฏหมายทุกชนิด
- เว็บไซต์สื่อลามก อนาจาร เว็บโป๊ 18+, X, R ทุกเรท
- รวมถึงส่งลิงค์ URL ไปยังเว็บผิดกฏหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท
- หากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เช่น ผู้ผลิต/จำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เกมส์ ภาพยนตร์ หนังสือ สามารถใช้งานได้


ขอสงวนสิทธิ์ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใช้ได้กระทำละเมิดข้อตกลงการใช้งาน ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ/ระงับบริการ หากไม่แก้ไขปรับปรุง และหากเข้าข่ายผิดกฏหมายจะระงับทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากถูกระงับกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ถูกระงับ

อะไรก็ตามที่ผิดกฏหมาย กรุณาอย่าฝ่าฝืนหรือกระทำการครับ แม้ชื่อโดเมนจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายแต่หากเนื้อหาส่อไปในทางที่ผิดก็ผิดครับ

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้พื้นที่โฮสติ้งฟรี

 1. - ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลา
 2. - ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในบัญชีใช้งานที่พบปัญหาจากการก่อกวน / ไวรัส / ผิดกฏหมาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ลด เพิ่ม คุณสมบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. - ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ/ลบ บัญชีใช้งานที่ไม่ได้มีการใช้งานเกินกว่า 60 วัน หลังจากชำระเงินครั้งแรก และหากต้องการใช้บริการกรุณาแจ้งมายัง support@dotregis.com
 5. - การติดตั้ง/ย้ายข้อมูล ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ท่านต้องทำการติดตั้ง/ย้ายข้อมูลด้วยตนเอง
 6. - หากมีการใช้ทรัพยากรเกินจากที่กำหนด มีสิทธิ์ระงับการให้บริการได้ตลอดเวลา ซึ่งจะระงับโดยระบบอัตโนมัติ -ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเว้นแต่แพ็คเกจแบบชำระเงิน จะตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
 7. - หากมีขอเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถกลับมาใช้แบบ Free ได้อีก
 8. ไ-ม่สามารถนำบัญชีใช้งานโฮสติ้งมารวมกันได้ เว้นแต่ใช้งานแบบชำระเงิน

 


  Home Support Term of Service